EHC Foundation
 
'Geeft urgentie aan preventie'

Wie zijn wij?

Stichting EHC Foundation is in 2020 op initiatief van EHC Arbeidskundig Advies & Zorgmanagement opgericht naar aanleiding van haar 15-jarig jubileum. EHC biedt al 15 jaar ondersteuning aan slachtoffers van ongevallen m.b.t. arbeid, zorg en voorzieningen. Dagelijks zien wij wat de gevolgen zijn van ongeval met letsel m.b.t. het persoonlijk functioneren van de mens. Met de EHC Foundation willen wij bijdragen aan het voorkomen van ongevallen, in de breedste zin des woords.


Waar staan wij voor?

Onze missie is het voorkomen van ongevallen door voorlichting, gerichte acties en het ondersteunen van initiatieven daartoe. Het gaat daarbij om ongevallen in het verkeer, op het werk of in- en om de woning. Ons doel is bewustwording te creëren m.b.t. de risico’s en de gevolgen van ongevallen en bij te dragen aan het voorkomen van ongevallen. Wij rekenen en vertrouwen hierbij op de samenwerking en sponsoring  vanuit ons netwerk binnen de personenschadebranche.